pondelok, 27. februára 2017

Prehľad našej činnosti v roku 2016

 Ak ste sa ešte nerozhodli, komu venujete 2% z daní, ponúkame Vám výsledky našej činnosti v roku 2016. Všetky nálezy pochádzajú z oficiálnych archeologických výskumov, na ktorých sme pomáhali.Vydali sme Zborník o hradiskách a pripravili sme ďalšie informačné tabule. Začali sme sa tiež venovať kvalitným 3D rekonštrukciám hradísk a stavieb. Okrem toho samozrejme pribudli na stránke nové hradiská. Venujeme sa tiež záchrane a ochrane hradísk.
TLAČIVO NA 2% si môžete stiahnuť TU

utorok, 17. mája 2016

Výskum na hradisku Šimunky v Dolnej Marikovej

Cez víkend naše Občianske združenie Hradiská uskutočnilo v spolupráci s Trenčianskym múzeom Trenčín archeologický výskum v Dolnej Marikovej na brale Široká, v časti Šimunky, kde sa nachádzalo v časoch Veľkej Moravy významné opevnenie našich slovanských predkov.Vydali sme zborník o hradiskách

Koncom decembra vyšiel náš zborník Hradiská - svedkovia dávnych čias.

Náklad bol 500 kusov, pričom všetky sa vypredali v priebehu mesiaca január a začiatku februára. ďakujeme a sme radi, že naša kniha mala úspech.

utorok, 10. novembra 2015

Vyčistili sme slovanské mohyly

V sobotu 7.11.2015 naše Občianske združenie Hradiská spolu s nadšencami zo Sverepca (Ján Hôrkový, Mgr. Juraj Kalo a Michal Richtárik) vyčistilo malý slovanský mohylník Podvrščie, ktorý sa nachádza v katastri Sverepca. V mohylách boli pochovaní slovanskí bojovníci z 9.-10. storočia. Mohylové pochovávanie sa používalo v predkresťanských dobách.


Celý mohylník bol zarastený doslova nepreniknuteľnou džungľou z tŕnia a šípov, kvoli ktorým prístup k nemu bol prakticky nemožný. Výsledkom našej celodennej práce je vyčistený mohylník spolu so zvláštnou jamou  a balvanom, ktoré popisuje už A. Petrovský Šichman. Toto miesto silno evokuje obetisko.

Mohylník, ktorý sa nachádza niekoľko minút chôdze od dediny sme tak sprístupnili verejnosti a začiatkom roka tam plánujeme v spolupráci s obcou Sverepec umiestniť informačnú tabuľu. Bude to prvý slovanský mohylník na Slovensku, ktorý bude takýmto spôsobom označený a sprístupnený. Vďaka patrí všetkým z nášho združenia, ktorí sa na akcii zúčastnili, ako aj chalanom zo Sverepca, ktorí boli veľkou pomocou. Ďakujeme tiež majiteľke pozemku pani Evke Martišíkovej zo Sverepca, že na vyčistenie dala súhlas.

nedeľa, 21. júna 2015

Dolné Orešany - Slepý vrch.

V horúci júnový deň 13.6.2015 sa konala ďalšia akcia nášho Občianskeho združenia Hradiská - osadenie dvoch informačných tabúľ v Dolných Orešanoch, ktoré sa týkajú keltského hradiska s názvom Slepý vrch.Celú reportáž o tabuliach si môžete prečítať tu:

http://www.hradiska.sk/2015/06/informacne-tabule-dolne-oresany-slepy.html

Čo o nás píšu iní:
http://www.dolneoresany.sk/obec-1/aktuality/?ftshow=16#news16
http://trnava.sme.sk/c/7867880/z-keltskeho-hradiska-startuju-paraglajdisti.html
http://trnava.dnes24.sk/gangy-vykradacov-vyrabovali-slepy-vrch-hradisko-oznacili-tabulou-208491

piatok, 10. apríla 2015

Brigáda na hradisku Šimunky

Dňa 7.3. 2015 podniklo naše združenie brigádu - vyčistenie akropoly hradiska Šimunky v Dolnej Marikovej. 


Celý článok s fotografiami si môžete prečítať na našej stránke:    Hradiska

utorok, 7. apríla 2015

Považská Teplá - Malý Manín

Naše OZ Hradiská v spolupráci s mestom Považská Bystrica podniklo v polovici decembra 2014 svoju poslednú tohoročnú akciu - osadenie informačnej tabule na hradisku lužickej a púchovskej kultúry Malý Manín (kataster obce Považská Teplá).


Celý článok aj s fotkami najdete tu:

Divinka - náš náučný chodník na Veľký vrch

Naše Občianske združenie Hradiská, spolu s obcou Divinka, Archeologickým ústavom SAV, Považským múzeom Žilina, Komposesorátom Veľký vrch, Hradisko Divinka a s finančnou pomocou nadácie Pontis a Nadačného fondu Kia Motors Slovakia, vytvorilo na hradisku Veľký vrch v Divinke nový náučný chodník o dejinách hradiska a najvýznamnejších archeologických kultúrach, ktoré obývali hradisko.


celý článok s fotografiami najdete tu:

nedeľa, 13. apríla 2014

Informačné tabule v Prosnom

Dňa 5.4.2014 sme nainštalovali dve nové informačné tabule v obci Prosné. Prvá bola na keltskom hrádku Zlatý kôň a druhá na Keltskom obetisku Uhliská.
Podrobnú fotoreportáž si môžete prečítať na tejto adrese:

http://www.hradiska.sk/2014/04/informacne-tabule-prosne-zlaty-kon.html

http://povazska.sme.sk/c/7165340/vzacne-starobyle-obetisko-umiestnenie-informacnej-tabule.html
http://povazska.sme.sk/c/7163789/hradok-zlaty-kon-umiestnenie-informacnej-tabule.html
http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/3161-29042014-odha%C4%BEovanie-tab%C3%BA%C4%BE-v-prosnom

sobota, 18. januára 2014

Darujte nám 2% zo svojej dane

Občianske združenie Hradiská sa v roku 2014 uchádza o 2% z Vašich daní.

Ak máte chuť podporiť našu činnosť, stiahnite si toto TLAČIVO a postupujte podľa návodu.

ĎAKUJEME !!!

sobota, 23. novembra 2013

Informačná tabuľa Hatné

Dňa 16. 11. 2013, v slnečnú jesennú sobotu, naše podniklo ďalšiu akciu - osadenie informačnej tabule pri hrádkoch v Hatnom (Hatňanská Skala a Hrádek)
Text informačnej tabule nám po odbornej stránke skontroloval pán Mgr. Jozef Moravčík, ktorý pôsobil niekoľko desaťročí ako archeológ žilinského múzea a ktorý aj v marikovskej doline vykonal v minulosti množstvo archeologických výskumov.

Počasie nám (ako aj v predchádzajúce akcie) opäť prialo. Naše pozvanie zúčastniť sa na odhalení tabule prijala pani starostka obce Hatné, Mgr. Iveta Žilovcová. Ďalšími vzácnymi hosťami boli páni Mgr. Jozef Moravčík a členovia jeho niekdajšieho archeologického krúžkuMartin Olšovský, Dr. Stanislav Miko a Gašpar Zemančík. Pán Štefan Meliš a Ladislav Janech museli pre zdravotné problémy účasť odrieknuť, aj keď len veľmi neradi. Okrem nich prišli zástupcovia Matice Slovenskej a viacero obyvateľov Hatného, ktorým nieje ich história ľahostajná.

Pani starostka nám vyšla veľmi v ústrety jednak tým že spolu s Maticou Slovenskou sa (za obec) podieľa na financovaní tabule a jednak s technickým zabezpečením osadenia tabule v priestoroch novej oddychovej zóny v Hatnom, ktorá leží práve medzi obidvomi hrádkami. Za spoluprácu a ústretovosť je patrí veľká vďaka.
archeológ Jozef Moravčík

Potom sme sa - posilnení dobrým pocitom z vykonanej práce a staroslovanskou medovinou - spoločne vybrali to terénu - navštíviť oba hrádky.

štvrtok, 24. októbra 2013

Informačná tabuľa Modra - Zámčisko

Ďalším počinom nášho Občianskeho združenia Hradiská je nová informačná tabuľa, ktorú sme vytvorili a odhalili dňa 20.10.2013 v Modre na hradisku Zámčisko. Krátku fotoreportáž z tejto akcie najdete tu:  http://www.hradiska.sk/2013/10/informacna-tabula-modra-zamcisko.html

štvrtok, 20. júna 2013

Informačná tabuľa Pružina

Členovia Občianskeho združenia Hradiská dňa 16. 6.2013 osadili v Pružine pri osade Ritka (dnes Riedka), pod svahom slovanského hradiska Mesciská novú informačnú tabuľu, ktorá odteraz bude turistov, idúcich po modrej turistickej (aj cyklistickej ) trase upozorňovať na to, že sa oplatí urobiť krátke vybočenie z trasy a navštíviť toto výnimočného hradiska. 


Fotoreportáž najdete na tejto adrese: 

utorok, 26. marca 2013

Informačná tabuľa Mariková

V nedeľu 24. 3. 2013 zorganizovalo Občianske združenie Hradiská spolu s MO Matice Slovenskej Dolná Mariková a s finančnou podporou obce Dolná Mariková osadenie informačnej tabule pri slovanskom hradisku v lokalite Šimunky.


Krátku reportáž z tejto skvelej akcie najdete TU:

http://www.hradiska.sk/2013/03/informacna-tabula-marikova-simunky.html

streda, 31. októbra 2012

Občianske združenie Hradiská.

V auguste 2012 bolo založené Občianske združenie Hradiská.

Poslanie a ciele združenia:

Základným cieľom združenia je zbierať vedomosti a informácie o hradiskách na Slovensku, zverejňovať ich, napomáhať tak informovanosti verejnosti, rozvoju turizmu na hradištné lokality a tiež jeho usmerneniu, a zároveň pútavou formou záujemcom priblížiť nesmierne bohaté obdobie našich národných dejín - včasný stredovek, najmä v časoch Veľkej Moravy. Cieľom združenia je tiež spoznávať najstaršie dejiny Slovenska so zameraním na hradiská Slovanov, Keltov a starších kultúr, ktoré obývali v minulosti územie Slovenska. Združenie preto finančne podporuje autorov populárno náučných článkov o hradiskách na Slovensku.


V súlade so základným cieľom sa združenie zameriava na znovuobjavovanie starých hradísk na Slovensku v očiach verejnosti. Za týmto účelom združenie spolupracuje s webovým portálom www.hradiska.sk . Združenie ďalej v rámci svojich finančných možností zabezpečuje výrobu informačných tabulí o jednotlivých hradiskách na Slovensku a ich umiestňovanie v teréne, kde takéto informácie absentujú. 

Združenie zabezpečuje tiež finančnú a mediálnu podporu umeleckej činnosti (obrazové, audiovizuálne a iné diela), ktorej predmetom sú hradiská na slovensku a dejiny Slovanov a Keltov na našom území. 

Ďalším cieľom je združovať jednotlivcov so záujmom o najstaršie dejiny Slovenska a aktivizovať ich tvorivú činnosť v oblastiach načrtnutých v bode 3. 

V neposlednom rade je cieľom tiež spolupracovať s kultúrnymi, prípadne inými orgánmi a organizáciami a občianskymi združeniami v oblasti dejín a viery Slovanov a Keltov 

OZH tiež spolupracuje s odbornou a laickou verejnosťou pri napĺňaní cieľov občianskeho združenia 

Kto je ochotný podporiť naše občianske združenie finančným príspevkom, môže poslať ľubovolnú sumu na účet číslo 2300322086/8330

Kto má záujem stať sa členom združenia, pošlite mail na adresu hradiska333@gmail.com. Členský príspevok na 1 rok je 5 Eur.

IČO: 42276659